Wij gaan uit elkaar

Hoe kan ik eenzijdig de huur opzeggen?
U huurt samen een woning, parkeerplaats of garagebox en gaat uit elkaar? In de meeste gevallen betekent dit dat één van de huurders de huur eenzijdig opzegt. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier rechts van deze pagina. Regel dit tijdig! Zo voorkomt u dat u samen verantwoordelijk blijft voor eventuele toekomstige huurachterstanden of andere problemen.

Heeft u een huurachterstand op het moment dat u afstand wilt doen van de woning?
U bent beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de huurachterstand die ontstaan is in de periode dat u de woning samen huurt.

Veel gevraagd over Wij gaan uit elkaar

Wij zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

Van rechtswege bent u medehuurder omdat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Dit betekent dat u allebei evenveel recht heeft op de woning, ook al staat de woning niet op uw naam. U zult in onderling overleg moeten bepalen wie in de woning blijft wonen. Komt u er onderling niet uit? Dan kunt u de rechter verzoeken hier een uitspraak over te doen. Degene die uiteindelijk de woning verlaat, dient schriftelijk de huur op te zeggen.

Wat gebeurt er als ik een huurachterstand heb op het moment dat ik eenzijdig de huur opzeg?

Algemeen

U bent beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de huurachterstand omdat deze ontstaan is in de periode waarin u de woning samen huurde. Wij gaan samen met u in overleg hoe we dit op kunnen lossen.