Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, goed isolerend en bovendien goedkoop. Asbest werd vroeger bij de bouw van huizen gebruikt. Contact met asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom is het gebruik ervan sinds de jaren negentig verboden. Zolang asbest onbeschadigd is vormt het geen enkel risico voor uw gezondheid. U hoeft zich dan geen zorgen te maken. Er komen gevaarlijke stoffen vrij bij zagen, boren, breken of schuren van asbest.

Voor actuele informatie neemt u een kijkje op de website van de Rijksoverheid.

Veel gevraagd over Asbest

​Maakt u zich zorgen over asbest in uw woning?

Algemeen

Als u zich zorgen maakt over asbest in uw woning, kunt u contact met ons opnemen. Wanneer nodig en gewenst komen wij bij u langs om de situatie te beoordelen. Is uw woning gebouwd na 1994? Dan is er geen asbest in uw woning verwerkt.

Hoe ga ik zelf veilig om met asbest?

Algemeen

We helpen u graag veilig om te gaan met asbest in uw woning. Daarom hebben we een aantal vuistregels voor u:

  • Gaat u klussen in uw woning op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies.
  • Verwijder zelf nooit zomaar asbest: ook geen asbesthoudend vloerzeil of golfplaat.
  • Nooit asbest verzagen, schuren of breken en nooit een gat boren in asbest.  

Wanneer verwijdert Thius asbest uit een woning?

Algemeen

Als het asbesthoudende materiaal in zo’n slechte staat is dat er vezels vrijkomen, gaan wij direct over tot verwijderen van het asbest. Als het asbesthoudend materiaal geen gevaar oplevert en niet direct bereikbaar is (zoals ingemetselde afvoerkanalen) dan laten we het zitten. Als wij weten dat asbest is toegepast in uw woning, dan informeren wij u hierover.

Wat als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Algemeen

Is uw woning gebouwd na 1994, dan is er geen asbest toegepast. Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Neemt u dan contact met ons op. Uw veiligheid staat voor ons voorop.

Wat is hechtgebonden asbest?

Algemeen

Hechtgebonden asbestmaterialen bevatten veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel klein. Hechtgebonden asbest zit onder andere in: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dak bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, covinyltegels in hallen van woningen.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is asbest niet één specifiek soort materiaal. Het is een verzamelnaam voor diverse soorten mineralen die uit fijne vezels bestaan. Deze mineralen kun je grofweg indelen in twee varianten qua structuur: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Het woord ‘hechtgebonden’ geeft eigenlijk al aan met wat voor materiaal we te maken hebben. De vezels van niet-hechtgebonden materiaal zijn niet sterk aan elkaar gehecht, maar vormen een losse structuur. Hierdoor kunnen de vezels snel loslaten. Bijvoorbeeld door aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen.

Niet-hechtgebonden asbest zit in: Spuitasbest – gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke. Ook oude losse plaatjes achter CV-ketels kunnen na verloop van tijd niet-hechtgebonden raken en kunnen er vezels vrijkomen. Vinylvloerbedekking kan een asbestonderlaag bevatten, deze laag bevat lossen niet hechtgebonden asbest vezels. Hetzelfde geld voor Novilon vloerbedekking en de lijm die hieronder zit. Dit is gebruikt tot 1980.

Welke typen asbest heb je?

Algemeen

Je hebt twee typen asbest namelijk hechtgebonden asbest en niet- hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het onbeschadigd is en niet wordt bewerkt. Niet-hechtgebonden of losgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen.