Planmatig onderhoud

Iedere woning heeft onderhoud nodig, zodat u prettig kunt blijven wonen. Niet alleen u als huurder kunt hier een steentje aan bijdragen. Ook Thius zorgt ervoor dat uw woning goed wordt onderhouden. Als we in een complex of een groep woningen aan de slag gaan, spreken we van planmatig onderhoud. Op basis van inspecties van ons bezit maken we een onderhoudsplanning. We brengen voor meerdere jaren in beeld welke woningen op welk moment aan de beurt zijn voor bepaalde werkzaamheden, zodat de kwaliteit van de woningen op peil blijft. Huurders die in een woning wonen waar we onderhoud gaan uitvoeren, worden van tevoren geïnformeerd.

Veel gevraagd over Planmatig onderhoud

Hoe werkt het planmatig onderhoud?

Algemeen

Elk jaar voeren we in een deel van onze complexen een conditiemeting uit naar de technische staat van onze woningen. Deze gegevens vormen de basis voor onze meerjaren onderhoudsplanning. In deze planning staan al onze planmatige onderhoudswerkzaamheden benoemd voor de komende jaren. Onze afdeling Vastgoed gaat met deze planning aan de slag om het genoemde onderhoud uit te voeren.

Wie zijn de contactpersonen voor planmatig onderhoud?

Algemeen

Het planmatige onderhoud van Thius wordt verzorgd door onze afdeling Vastgoed. In de bewonersinformatie die u ontvangt wanneer er in uw woning/wijk planmatig onderhoud wordt uitgevoerd, staat de contactpersoon voor de werkzaamheden vermeld.