Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het is daarom mogelijk om aanpassingen in en rond uw woning aan te laten brengen. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Wij spelen daarin geen rol. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd door de gemeente, krijgen wij van hen opdracht om de aanpassing uit te voeren. 

Heeft u hulpmiddelen nodig in uw woning die niet vergoed worden door de Wmo en woont u in Buren of Neder Betuwe?
Om langer thuis te kunnen blijven wonen zijn soms hulpmiddelen nodig. Deze worden meestal niet vergoed vanuit de Wmo en zijn voor uw rekening. Heeft u hulp nodig bij het aanschaffen en bevestigen van de hulpmiddelen? Neem dan contact met ons op. Wij nemen de kosten voor het bevestigen van de hulpmiddelen voor onze rekening. De kosten voor de hulpmiddelen zijn voor uzelf. Dit aanbod geldt alleen voor het plaatsen van voorzieningen die niet worden vergoed door de Wmo en die u niet zelf (of door iemand anders) kan plaatsen.