Voorschotten energie 2023

Het voorschot voor gas en elektra gaat omhoog

De prijzen voor energie zijn enorm gestegen. Dat heeft ook gevolgen voor het voorschotbedrag voor energie dat u betaalt. Helaas moeten we dit bedrag verhogen. Zo voorkomen we dat u bij de eindafrekening van de stook-/servicekosten in financiële problemen komt. Het voorschot voor het gas verhogen we met 60 procent en voor elektra met 100 procent. Dat doen wij vanaf februari 2023. Dit is natuurlijk alleen van toepassing als u gas en/of elektra via Thius geleverd krijgt. In dit geval heeft u van ons een brief gekregen met de oude en de nieuwe huurprijs inclusief stook- en servicekosten.

Hoe zit het met het prijsplafond?

Het kabinet komt ook de huishoudens met blokverwarming en blokelektriciteit tegemoet met een prijsplafond. Daar hebben wij in onze nieuwe voorschotberekening rekening mee gehouden. Deze regeling is door het kabinet echter nog niet definitief vastgesteld. De laatste plannen zijn dat de woningcorporaties de subsidie aan moet vragen bij het Rijk. Uiteraard zullen wij deze subsidie aanvragen en de door ons ontvangen subsidie verrekenen bij uw afrekening.

Problemen met het betalen van uw huur en energiekosten?

Wij begrijpen dat u de verhoging misschien niet direct kunt betalen. Daarom hebben wij een aantal mogelijkheden die u misschien kunnen helpen.

U heeft misschien recht op energietoeslag

Het kan zijn dat u een toeslag van ongeveer € 1.300 aan kunt vragen bij uw gemeente als u weinig verdient. Deze energietoeslag kunt u aanvragen bij uw gemeente als u:

  • minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand; -
  • een bijstandsuitkering of een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag automatisch van uw gemeente.

Ook is soms Bijzondere bijstand van de gemeente mogelijk.

Huurverlaging in 2023

Huurders met een laag inkomen krijgen in 2023 huurverlaging. Zij betalen vanaf 1 juli 2023 een kale huurprijs van maximaal € 575,- per maand. Dat is dus zonder bijkomende kosten als servicekosten.
U komt in aanmerking voor verlaging van de huur als u in een sociale huurwoning van ons woont met een huurprijs van meer dan € 575,- én uw inkomen lager is dan (bruto):

  • Eenpersoonshuishoudens, geen AOW: €23.250
  • Eenpersoonsouderenhuishoudens, wel AOW: €24.600
  • Meerpersoonshuishoudens, geen AOW: €30.270
  • Meerpersoonsouderenhuishoudens, wel AOW: €32.730

Hoe weet Thius of ik recht heb op huurverlaging?

Wij krijgen de komende maanden van de Belastingdienst door of u recht heeft op een huurverlaging. Als dat het geval is, zullen wij u daarover tijdig informeren.
Als u denkt dat u in aanmerking komt voor deze huurverlaging, maar rond eind april nog geen bericht van ons heeft gekregen, stuur dan een mail naar huuradministratie@thius.nl. Of bel naar Thius en kies optie 2 in het telefoonmenu.

Als betalen niet lukt

We verhogen de voorschotten om te voorkomen dat u bij de eindafrekening van de stook-/servicekosten in financiële problemen komt. Lukt het u niet om nu de verhoging te betalen, neemt u dan contact met ons op. Samen kijken we naar de mogelijkheden die er wel zijn en kunnen we een betalingsregeling treffen. Stuur uw mail naar huuradministratie@thius.nl of bel naar Thius en kies optie 2 in het telefoonmenu.

Of wilt u minder energie gebruiken?

Wilt u minder energie gaan verbruiken? Dan kunnen we uw voorschot verlagen met maximaal 20%. Het is van belang dat u dan ook echt minder energie verbruikt, anders moet u bij de eindafrekening een hoog bedrag aan ons bijbetalen. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een mail naar huuradministratie@thius.nl of bel naar Thius en kies optie 2 in het telefoonmenu.