Woningruil

Wilt u graag van woning ruilen? Dan moet u zelf een andere huurder vinden die met u van woning wil ruilen. Via de website www.woningruil.nl kunt u kandidaten vinden waarmee u kunt ruilen.

Bij woningruil gaan alle rechten en plichten van de ene huurder over op de andere huurder. Thius bemiddelt hier niet in. Heeft u een woningruilkandidaat gevonden (dit kan ook een particuliere huurder zijn), dan dient u een schriftelijke aanvraag voor toestemming bij ons in. U en de huurder waarmee u wilt ruilen, dienen op het moment van aanvraag aan de geldende toewijzingsregels te voldoen.

Veel gevraagd over Woningruil

Wanneer wordt mijn verzoek voor woningruil afgewezen?

Als uw aanvraag door ons wordt afgewezen dan krijgt u de reden hiervan schriftelijk medegedeeld. Een aantal van deze redenen zijn: 

 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen zijn nog geen 1 jaar woonachtig in de huidige woning.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben een huurachterstand.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben in het verleden overlast veroorzaakt.

Wat voor documenten moet ik aanleveren bij beide (!) verhuurders?

Beide verhuurders hebben de volgende documenten nodig:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier woningruil van beide kandidaten;
 • een verhuurdersverklaring;
 • een IB-RI verklaring van de belastingdienst;
 • een uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA);
 • inkomensgegevens van de aanvrager, partner en alle meeverhuizende gezinsleden (met uitzondering van kinderen.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Wanneer u woningruil wilt doen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Beide woningen zijn huurwoningen. Als u gaat ruilen neemt u de lusten en de lasten over van de woning.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen zijn minimaal 1 jaar woonachtig in de huidige woning.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben geen huurachterstand.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben geen overlastmeldingen.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen kunnen allebei een positieve verhuurdersverklaring overleggen.
 • U voldoet aan de geldende toewijzingsregels.
 • Beide verhuurders geven toestemming tot de woningruil.