Woningruil

Wilt u graag van woning ruilen? Dan moet u zelf een andere huurder vinden die met u van woning wil ruilen. Via de website www.woningruil.nl kunt u kandidaten vinden waarmee u kunt ruilen.

Bij woningruil gaan alle rechten en plichten van de ene huurder over op de andere huurder. Thius bemiddelt hier niet in. Heeft u een woningruilkandidaat gevonden (dit kan ook een particuliere huurder zijn), dan dient u een schriftelijke aanvraag voor toestemming bij ons in. U en de huurder waarmee u wilt ruilen, dienen op het moment van aanvraag aan de geldende toewijzingsregels te voldoen.

Veel gevraagd over Woningruil

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Wanneer u woningruil wilt doen, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Beide woningen zijn huurwoningen. Als u gaat ruilen neemt u de lusten en de lasten over van de woning.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen zijn minimaal 1 jaar woonachtig in de huidige woning.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben geen huurachterstand.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen hebben geen overlastmeldingen.
 • U en de huurder waarmee u wilt ruilen kunnen allebei een positieve verhuurdersverklaring overleggen.
 • U voldoet aan de geldende toewijzingsregels.
 • Beide verhuurders geven toestemming tot de woningruil.

Wat voor documenten moet ik aanleveren bij beide (!) verhuurders?

Beide verhuurders hebben de volgende documenten nodig:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier woningruil van beide kandidaten;
 • een verhuurdersverklaring;
 • een IB-RI verklaring van de belastingdienst;
 • een uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA);
 • inkomensgegevens van de aanvrager, partner en alle meeverhuizende gezinsleden (met uitzondering van kinderen.