Afrekening servicekosten

Jaarlijks ontvangt u van ons een afrekening van de servicekosten. De afrekening servicekosten dient uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar door u te zijn ontvangen. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni de afrekening over het afgelopen kalenderjaar van ons ontvangt.