Huurverlaging in 2021 voor een deel van onze huurders

Een deel van de huurders met een sociaal huurcontract kan een eenmalige huurverlaging krijgen in 2021

De eenmalige huurverlaging geldt voor huurders die een sociale huurwoning huren én een huurprijs betalen boven de zogenoemde aftoppingsgrenzen (1-2 persoons huishoudens € 633,25 en 3- of meerpersoonshuishoudens € 678,66) én een laag inkomen hebben. De overheid heeft dat op Prinsjesdag in september bekend gemaakt. Begin 2021 gaat Thius bekijken wie van onze huurders deze huurverlaging kan krijgen.

U krijgt in maart/april 2021 automatisch een bericht van ons als u in aanmerking komt

U hoeft dus zelf niets te doen! Wij controleren van tevoren of u aan alle voorwaarden voldoet. Wij horen van de Belastingdienst of u met uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel mensen u in huis woont. De Belastingdienst geeft ons het (gezamenlijk) inkomen door dat u in 2019 had.

Als u aan de voorwaarden voldoet dan krijgt u de huurverlaging vanzelf

Of en hoeveel huurverlaging u krijgt hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs, uw (gezamenlijk) inkomen in 2019 én de samenstelling van uw huishouden. U ontvangt over de huurverlaging in maart of april schriftelijk bericht. U hoeft dus zelf niets aan te vragen! In het schema hieronder kunt u zelf alvast bekijken of u in aanmerking komt voor een huurverlaging.

Had u in 2019 een hoger inkomen, maar in 2020 een inkomen lager dan de grenzen?

Van de Belastingdienst krijgen wij alleen te horen of uw inkomen in 2019 wel of niet onder de betreffende grenzen valt. Het kan echter zijn dat in 2020 uw inkomen lager was dan de grenzen (dat kunt u in het schema terugzien). Is dat het geval dan kunt u zelf een verzoek bij ons indienen. Wij verzoeken u dit in april te doen, omdat wij in maart de gegevens van de Belastingdienst hebben gekregen. Bij het verzoek moet u de volgende gegevens aanleveren:

  1. Informatie met betrekking tot uw inkomen zoals: aangifte 2020, IB60, jaaropgaven, salarisstroken van u en uw medebewoners.
  2. Informatie met betrekking tot uw huishoudsamenstelling (uittreksel basisregister)

Bovenstaande informatie (en de informatie in het schema) geldt alleen voor een deel van de huurders van een sociale huurwoning en niet voor huurders van een woning in de vrije sector.