Jaarlijkse huurverhoging

Op 1 juli 2020 wordt, net als andere jaren, de huur verhoogd. Huurders ontvangen hierover een persoonlijke brief.

Voor huurders die horen tot de doelgroep van woningcorporaties verhogen we de huur alleen met de inflatie. Voor 2020 is dit 2,6%. Dit geldt voor alle huurders met een inkomen onder de €43.574,-. Wettelijk is het toegestaan om voor deze doelgroep maximaal 5,1% huurverhoging te vragen. Thius kiest ervoor de huurverhoging voor deze doelgroep te beperken tot 2,6%.

Huurders met een verzamelinkomen van boven de €43.574,- krijgen een huurverhoging boven inflatieniveau. Daar zijn ook uitzonderingen op. Bijvoorbeeld huishoudens met minimaal vier personen, als één van de leden van het huishouden de AOW-leeftijd heeft bereikt, chronisch zieken en gehandicapten. Voor hen geldt het percentage van 2,6% huurverhoging. 

U kunt bezwaar maken tegen de voorgestelde inkomensafhankelijke huurverhoging als bijvoorbeeld de verklaring van de Belastingdienst niet klopt, uw huishoudinkomen is gedaald of als u chronisch ziek bent. Hier leest u meer over bezwaar maken, de huurverhoging en het betalen van het nieuwe huurbedrag.