Wijzigingen binnen de samenstelling RvC Thius

Eind december 2020 heeft Thius afscheid genomen van de commissarissen Jolanda Go-Hippe en Diederik Hommes. Gedurende 8 jaar hebben zij zich ingezet voor SCW en het laatste jaar voor de fusiecorporatie Thius. Thius bedankt hen voor hun bijdragen en inzet en wenst hen beiden veel succes in de toekomst.

Het verheugt ons om twee nieuwe commissarissen welkom te heten.Per 1 januari 2021 is Sander van ’t Foort benoemd. Sander vervult een functie binnen de RvC op juridisch en bestuurlijk gebied en is wethouder bij de gemeente Renswoude. Per 5 januari 2021 heeft de RvC Heleen van Keulen benoemd. Heleen is aangetrokken als huurderscommissaris en zelfstandig ondernemer op het gebied van management en organisatieadvies.

Wij wensen beide commissarissen veel succes en plezier in de samenwerking binnen de RvC van Thius.