Onze organisatie

Wij bieden betaalbare woningen en kijken ook verder dan de woningen. Leefbare en vitale dorpen, wijken en buurten vinden wij eveneens belangrijk. Net als een maatschappij waarin iedereen naar eigen vermogen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Dat kunnen wij niet alleen en daarom werken wij nauw samen met gemeenten en andere maatschappelijke partners.