Governance

In de 'Governancecode woningcorporaties' zijn normen en waarden vastgelegd. Hier houden de corporaties zich aan en hierop worden ze getoetst. Er zijn onder andere bepalingen opgenomen over: integriteit, transparantie, competenties, voorbeeldgedrag, maatschappelijke verbondenheid en risicobeheersing.