Heeft u een klacht?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over onze dienstverlening, onze medewerkers of de woonruimteverdeling in onze regio. Hier leest u welke vervolgstappen u dan kunt zetten.

Stap 1 – We gaan in gesprek

Bent u niet tevreden over ons? Of over een bedrijf dat voor ons werkt? Wij adviseren u om eerst met ons te praten. Bespreek uw klacht met de betrokken medewerker(s). Dit kan bij ons op kantoor, bij u thuis, telefonisch of schriftelijk. Vaak kan de klacht naar tevredenheid worden opgelost.

Stap 2 – Stuur een brief naar de manager

Komt u er met de medewerker niet uit? Dien uw klacht dan schriftelijk in bij Thius. Het kan zijn dat wij u vragen uw klacht toe te lichten bij de manager. De manager informeert u vervolgens schriftelijk over zijn standpunt. Vindt u het antwoord onvoldoende of onjuist, dan kunt u uw klacht bij de Regionale Klachtencommissie indienen.

Stap 3 – In gesprek met de Regionale Klachtencommissie indien nodig

De Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland is een gezamenlijk initiatief van de woningcorporaties in Rivierenland. Hier kunt u uw klacht schriftelijk of mondeling indienen bij het secretariaat van de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland. Het is handig om eerst even deze regels te bekijken en dit formulier in te vullen.

Stuur het formulier naar:
Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland
De Hoef 2
5311 GH Gameren

Spreekt u uw klacht liever in? Bel dan naar 06 - 2093 9089 en spreek uw boodschap duidelijk in. Vermeld om welke corporatie het gaat. Geef uw naam, adres en telefoonnummer door én wanneer u de komende 5 werkdagen bereikbaar bent om teruggebeld te worden. 

Stap 4 – Nog niet tevreden?

Is uw klacht door de Regionale Klachtencommissie behandeld en bent u nog niet tevreden? Neem dan contact op met de Huurcommissie: www.huurcommissie.nl/contact of bel 070 - 375 42 00.