Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken met 3 gemeenten

Wij hebben inmiddels de prestatieafspraken ondertekend  met de gemeente Buren, Neder-Betuwe en Tiel. De afspraken zijn ook ondertekend door onze huurdersorganisatie De Vooruitgang. In de prestatieafspraken staan onder andere de afspraken om te zorgen dat we komend jaar voldoende nieuwe woningen kunnen realiseren,bijzondere doelgroepen kunnen huisvesten en woningen geschikt maken voor mensen die minder goed ter been zijn.