Prestatieafspraken met gemeenten

Goed wonen in Tiel
Meer gemengde buurten, 170 sociale huurwoningen extra en samenwerken aan een aantrekkelijke woonomgeving. Deze en andere belangrijke doelen staan in de nieuwe prestatieafspraken “Wonen” die op 17 december in Tiel werden getekend. Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben daarin vastgelegd hoe zij de komende jaren zorgen voor goed wonen in Tiel.

Visie op wonen in Buren
Samen met de gemeente Buren, HVL, KleurrijkWonen en BTB zijn in de gemeente Buren afspraken gemaakt over ieders bijdrage aan de volkshuisvesting.  Het doel van het maken van deze afspraken, is zorgen voor voldoende en betaalbare woningen primair voor diegenen in de gemeente die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. De ambities en doelstellingen zoals die zijn benoemd in de Woonvisie Buren 2014 - 2020 spelen hierbij een belangrijke rol.