Prestatieafspraken in Buren

Samen met de gemeente Buren, HVL, KleurrijkWonen en BTB zijn in de gemeente Buren afspraken gemaakt over ieders bijdrage aan de volkshuisvesting.  Het doel van het maken van deze afspraken, is zorgen voor voldoende en betaalbare woningen primair voor diegenen in de gemeente die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. De ambities en doelstellingen zoals die zijn benoemd in de Woonvisie Buren 2014 - 2020 spelen hierbij een belangrijke rol.