Projecten

In onze regio is de behoefte aan woningen groot. Thius streeft ernaar de komende 10 jaar 1.000 woningen extra te bouwen in de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel en Buren. Hier vindt u informatie over nieuwbouw- en renovatieprojecten en het project zonnepanelen.