Veilingkwartier

Thius bouwt 104 woningen op het Veilingterrein

We gaan aan de slag op het Veilingterrein. Thius bouwt er 104 sociale huurwoningen. In totaal komen er 415 woningen, verdeeld over het Veilingterrein én de woonlocatie aan de Teisterbantlaan. De verwachting is dat de bouw eind 2024 start.

De planning

Het college van burgemeester en wethouders stemde eind juni in met de ontwerp-bestemmingsplannen en het concept-beeldkwaliteitsplan. De betrokken partijen - gemeente, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Thius - tekenden vervolgens onder meer de samenwerkingsovereenkomst. 

- De ontwerp-bestemmingsplannen Veilingterrein en Teisterbantlaan liggen vanaf augustus zes weken ter inzage tezamen met het concept-beeldkwaliteitsplan.
- Vooruitlopend op de officiële ter inzagelegging houdt de gemeente op 5 juli een inloopbijeenkomst op het Veilingterrein over beide toekomstige woonlocaties.
- Naar verwachting zal 2023 zal in het teken staan van sloop en woonrijp maken en kan er in eind 2024 worden gestart met de bouw.

 

Wilt u in aanmerking komen voor een woning op het Veilingterrein?

Zorg dan dat u bent ingeschreven bij Woongaard. Zodra de woningen klaar zijn worden zij via de website woongaard.com aangeboden.